Disclaimer

Authenticiteit

Wij vragen onze gebruikers zoveel mogelijk om authentieke content te maken en te delen op onze website in de vorm van artikelen, verhalen, blogs en vlogs. Desondanks kunnen we authenticiteit niet garanderen, gezien we afhankelijk zijn van input van derden.

Informatie op onze website

Wij gaan nauwkeurig te werk bij het publiceren artikelen op onze website, maar wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor reacties die bezoekers op onze website plaatsen. Het opvolgen van adviezen die via onze website gepubliceerd worden, is voor eigen rekening en risico. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het handelen op basis van informatie en adviezen die op onze website gepubliceerd zijn. Wij behouden ons het recht voor om informatie op onze website te verwijderen of aan te passen. 

Advertenties

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties die op onze website geplaatst worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de desbetreffende adverteerders. Wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie die via advertenties op onze website gepubliceerd wordt. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten liggen bij de adverteerders.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruikers dragen de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van materiaal (verhalen, artikelen, foto’s en dergelijke) dat ingestuurd en geplaatst is, aan Kids en Kurken over. Voor dit materiaal geldt dat het niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden op andere kanalen. Enkele uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op via [email protected].

Al het materiaal (teksten, foto’s, nieuwsbieven en dergelijke) dat wij via onze website verspreiden, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om dit materiaal op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wil je toch materiaal van onze website gebruiken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via [email protected].

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van websites van derden of de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de voorwaarden en privacyverklaring van de betreffende websites.

Vragen en klachten

Mocht je een klacht, vraag of opmerking hebben over onze website, dan kan je contact met ons opnemen via [email protected]