Privacy- en cookiebeleid

Contactgegevens

Kids en Kurken
Zandstraat 20A
4101 EG Culemborg

Kvk 73282618

Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

IP-adres
Uw IP-adres wordt automatisch door uw browser naar ons verzonden.

Browsergegevens
Uw browsergegevens worden ook automatisch door uw browser naar ons verzonden. Hierdoor past onze website zich aan op uw eigen situatie (desktop, tablet of mobiel)

Reacties onder artikelen en social media berichten
Bezoekers kunnen in het openbaar – op de site – reageren op artikelen. Zulke reacties gelden als persoonsgegevens. Het doel van deze gegevens is om openbaar van gedachten te kunnen wisselen. Het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, politieke voorkeur, seksualiteit of financiën, in reacties onder artikelen geschiedt geheel op uw eigen risico en is nimmer verplicht.

Als u reageert op berichten op onze social media kanalen, kunnen wij uw voor- en achternaam en gebruikersnaam zien, de foto die u als profielfoto instelt en andere informatie die u verstrekt via uw reacties.

E-mailadres
Het doel waarvoor wij e-mailadressen verzamelen is afhankelijk van de situatie:

 • Nieuwsbrief: als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u deze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 • Acties of prijsvragen: om u te laten weten of u gewonnen hebt of niet;
 • Als u ons een e-mail stuurt: om te kunnen reageren op uw vragen en meldingen.

Cookies
Als u de website van Kids en Kurken voor de eerste keer bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Zonder uw toestemming plaatsen wij geen cookies, met uitzondering van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Cookies worden niet door ons bewaard, maar worden via uw browser opgeslagen op uw eigen computer, tablet of telefoon. Via uw browser heeft u de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Onze website gebruikt vier soorten cookies:

 • Functionele cookies die zorgen er voor dat de website technisch goed werkt;
 • Analytische cookies om statistieken bij te houden van het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers en dergelijke. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics en hebben deze zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld, zodat hierbij geen persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Cookies voor onze advertentiepartner Just Premium, om bij te houden welke advertenties u te zien krijgt, zodat u niet alsmaar dezelfde advertenties te zien krijgt;
 • Cookies voor onze advertentiepartners Google, in het kader van hun AdSense-programma, en Facebook.

De cookies die door Kids en Kurken geplaatst worden, verzamelen gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Opslag van en toegang tot informatie
  De opslag van informatie of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op uw apparatuur zoals reclame-identifiers, apparatuur-identifiers, cookies en soortgelijke technologieën.
 • Personalisatie
  Het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze dienst om vervolgens in de loop van de tijd reclame en/of content op u af te stemmen in andere contexten, zoals op andere websites of apps. De inhoud van de site of app wordt gewoonlijk gebruikt om conclusies te trekken over uw interesses ten behoeve van toekomstige selectie van reclame en/of content.
 • Reclameselectie, -levering en -rapportage
  Het verzamelen van informatie en de combinatie met eerder verzamelde informatie voor het selecteren en leveren van reclame aan u en om de levering en de doeltreffendheid van dergelijke reclame te meten. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over uw interesses om reclame te selecteren, de verwerking van gegevens over welke reclame wordt getoond, hoe vaak deze werd getoond, wanneer en waar deze werd getoond en of u actie heeft ondernomen in verband met de reclame, met inbegrip van bijvoorbeeld het klikken op reclame of het verrichten van een aankoop. Dit omvat niet personalisatie, waaronder wordt verstaan het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze dienst om vervolgens in de loop van de tijd reclame en/of content op u af te stemmen in andere contexten, zoals websites of apps.
 • Meting
  Het verzamelen van informatie over uw gebruik van inhoud en de combinatie met eerder verzamelde informatie die gebruikt wordt voor het meten van, inzicht krijgen in en rapporteren over uw gebruik van de inhoud. Dit omvat niet personalisatie, waaronder wordt verstaan het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze dienst om vervolgens in de loop van de tijd reclame en/of content op u af te stemmen in andere contexten, d.w.z. op andere diensten zoals websites of apps.

De cookies die door onze advertentiepartner geplaatst worden, verzamelen gegevens voor de hierboven omschreven doeleinden en daarnaast voor:

 • Inhoudselectie, -levering en -rapportage

Het verzamelen van informatie en de combinatie met eerder verzamelde informatie voor het selecteren en leveren van content voor u en om de levering en de doeltreffendheid van dergelijke inhoud te meten. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over uw interesses om inhoud te selecteren, de verwerking van gegevens over welke inhoud werd getoond, hoe vaak of hoe lang deze werd getoond, wanneer en waar deze werd getoond of er door u actie werd ondernomen in verband met de inhoud, met inbegrip van bijvoorbeeld het klikken op inhoud. Dit omvat niet personalisatie, waaronder wordt verstaan het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze dienst om vervolgens in de loop van de tijd reclame en/of content op u af te stemmen in andere contexten, zoals websites of apps.

Daarnaast kunnen de volgende advertentiepartners cookies plaatsen:

 • Google
  Google en zijn technologiepartners toestaan om gegevens te verzamelen en cookies te gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties en metingen.
 • Facebook
  De Facebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee we de effectiviteit van advertenties kunnen meten en inzicht kunnen krijgen in de acties die u uitvoert op onze website.

Grondslagen voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming die u ons geeft. Als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, stoppen wij de verwerking van deze gegevens zodra u uw toestemming intrekt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;
 • Wettelijke plicht, zoals de gegevens die op facturen moeten staan en de bewaarplicht voor de Belastingdienst.
 • Een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zoals marketingdoeleinden. Wij zullen hierbij altijd een afweging maken tussen ons eigen gerechtvaardigd belang en uw privacy.

Derde partijen

Om onze diensten te kunnen leveren en ons bedrijf te kunnen runnen, werken wij samen met derde partijen die als verwerker gegevens namens ons verwerken. Wij maken hiervoor gebruik van de volgende partijen:

 • Hostnet: hosting en mailserver

Dit bedrijf is in Nederland gevestigd en moet zich houden aan de regels die gelden onder de AVG. Met alle partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen dan de hierboven genoemde verwerkers. Zie ‘Doorgifte van persoonsgegevens aan mediareacties’ hieronder.

Doorgifte van persoonsgegevens aan mediaredacties

Regelmatig krijgen we de vraag van mediaredacties (van radio, tv of kranten) om in contact te komen met ouders. We geven nooit contactgegevens van onze bezoekers door aan mediaredacties. Ook krijgen we regelmatig verzoeken van specifieke bezoekers, om in contact te komen met ouders die ooit hun ervaringen hebben geuit op onze website. Ook dan verstrekken we nooit contactgegevens, maar zenden we het verzoek door naar de ouders waarmee contact wordt gezocht. Die kunnen dan zelf beslissen wat ze met dat verzoek willen doen. Kortom: we zullen de contactgegevens die van u bij ons bekend zijn, nooit doorgeven aan derden.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor uzelf, om gebruik te kunnen maken van onze diensten, en voor onszelf, om onze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 • E-mailadressen die u verstrekt omdat een gebruiker de nieuwsbrief wil ontvangen, worden bewaard tot het moment dat de gebruiker kenbaar maakt dat hij of zij de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen (met een unsubscribe-link onderaan de nieuwsbrief);
 • Reacties onder artikelen worden bewaard (en getoond) tot het moment dat de inzender laat weten dat zijn of haar bericht verwijderd moet worden.
 • De NAW-gegevens van inzenders voor prijsvragen en acties worden bewaard tot het moment dat de prijzen zijn uitgereikt.
 • Namen en e-mailadressen die wij ontvangen doordat iemand contact met ons opneemt, worden bewaard in ons e-mailarchief dat wij nodig hebben voor onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld om terug te kunnen komen op eerdere mailwisselingen. Wij bewaren deze e-mails in principe voor onbepaalde tijd, tenzij u bij ons een verzoek indient om al uw gegevens te verwijderen.
 • Gegevens op facturen en offertes bewaren wij minimaal 7 jaar voor de Belastingdienst.
 • Gegevens die u verstrekt via reacties op onze social media kanalen blijven net zo lang staan tot u ze zelf verwijdert of ons een verzoek doet om de gegevens te verwijderen.

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van u verwerken, heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen. Het gaat om:

 • Het recht op inzage in de gegevens die we van u hebben;
 • Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;
 • Het recht om gegevens te laten verwijderen;
 • Het recht op bezwaar wanneer u het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;
 • Het recht om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.
 • Het recht om toestemming in te trekken als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Als u via een link op de website van een derde terecht komt, raden wij u aan om de privacyverklaring van deze website te lezen.

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website en de diensten zoals wij die op dit moment aanbieden. Mochten er wijzigingen optreden die ook betrekking hebben op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan zal deze privacyverklaring ook gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor u of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks aan u communiceren, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief.