Expertblog ontwikkelingspsycholoog: Sander is net gestart op de basisschool en heeft moeite om zich te ontladen

| ,


 
Wil jij ook niets missen van deze verhalen en artikelen?! Klik HIER om Kids&Kurken op Instagram te volgen.

De moeder van de 4-jarige Sander belde mij vorig jaar toen haar zoontje net was gestart op de basisschool. Sander was een vrolijke, ondernemende en gevoelige jongen. Vanaf dat hij baby was ging hij 2 dagen per week naar de kinderopvang. Hier vond hij het leuk, alleen het afscheid was altijd heel moeilijk. Hartverscheurend huilen was hen beiden niet vreemd. Toen hij ouder werd ging het wel iets beter, maar de overgang en het afscheid was iets dat heel lastig bleef voor Sander. Na enkele minuten was hij het verdriet dan kwijt en speelde hij de rest van de dag vrolijk. Moeder kwam hem ook altijd vrolijk halen. Ze had het idee dat het afscheid an sich lastig was voor Sander. Dit kwam ook wel eens voor als moeder hem bij oma liet. En ook zei ze dat het heel veel prikkels waren voor de gevoelige Sander, de kinderopvang. Toen de eerste schooldag dichterbij kwam zorgde moeder dan ook om dit heel goed voor te bereiden met Sander, en dit ging heel goed. 

Sander moest wennen aan de start op de basisschool


 Moeder mocht de eerste dagen nog even in de klas blijven totdat Sander er oké mee was dat moeder weer ging. De eerste dagen kroop hij dan bij de juf op schoot, maar later was dit niet meer nodig. Moeder vond het erg fijn dat deze veiligheid geboden werd voor Sander. Ze merkten thuis dat hij graag naar school ging en het er leuk vond. Echter, ze merkten ook dat het nog veel voor hem was. Logisch natuurlijk. Alles is nieuw. Nieuwe juffen, nieuwe kinderen, nieuwe omgeving, ander speelgoed. Andere ritmes en structuur, nieuwe regels. En natuurlijk niet twee keer in de week, maar vijf keer in de week naar school. Wat echter uitbleef, waren de ‘buien’ van Sander, zoals ouders die gewend waren van hem als zijn emmertje overliep of dreigde over te lopen. Hij kon dan heel groots reageren op voor anderen kleine dingen, zodat hij zijn opgestapelde spanningen, boosheid of verdriet kwijt kon.

Het lukte Sander niet meer om te ontladen

Maar dit gebeurde niet, al merkten ouders wel dat het zich opstapelde bij hem. De leuke dingen van school, maar ook toch het steeds afscheid nemen en missen van ouders. Het lukte hen niet om het ‘eruit te krijgen’  bij hem. Het komt natuurlijk wanneer het komt. Het laat zich niet forceren, maar soms hebben kinderen een uitnodiging nodig of wat hulp. Dit leek bij Sander aan de hand te zijn, zo voelde moeder. Ze had van alles geprobeerd. Met hem praten gelijk na school over de dag. Gerichte vragen stellen zoals ‘ want vond je leuk vandaag’ en ‘wat was er minder leuk?’. Niet teveel vragen en vooral nabijheid bieden. Maar er kwam vrij weinig uit bij Sander. ‘Alsof ik het juiste knopje ineens niet meer kon vinden’ gaf moeder aan.  

Ontladen via spel

Hier is geen vast stramien of protocol voor. Dit maakt het extra mooi want het is afgestemd per kind, maar dus vaker ook extra lastig, want kom er maar eens achter. Samen brainstormde ik met moeder, die haar zoon altijd goed aanvoelde en erg sensitief reageerde,
over mogelijkheden om uit te proberen. Boekjes over naar school gaan was een optie. Misschien dat Sander zich erin herkende, maar dit leek nog te algemeen voor hem. We kwamen op een spelvorm, waarin moeder het kind zou spelen met de dierenpopjes waar
Sander zo graag mee speelt. Ze zou hierin in het spel spelen dat het diertje pas op school was en het moeilijk vond zo lang alleen zonder mama en papa, ook al vond het diertje het heel leuk op school. Dit maakte wel dat Sander wat meer deelde over school, via zijn eigen speeldiertje. Het diertje maakte van alles mee in de klas, leuke dingen en het was een fijn verbindingsmoment. Maar nog geen ontlading van gevoel bij Sander.  

Samen een liedje zingen
 

Het moment voor het slapen gaan was vaak het moment voor Sander om nog wat spanningen kwijt te raken. Maar sinds hij naar school ging gebeurde dit nauwelijks nog, maar lag hij wel lang wakker en te dralen. Ik opperde een methode die ook bij mijn eigen zoon heel goed had geholpen. Namelijk op de melodie van een bekend slaapliedje, liefst het liedje wat er altijd gezongen wordt voor het slapen gaan, gebruiken met tekst over het op school zijn. Suggestief, met daarin zinnen die ik aan nam die aan de orde waren. “Er was eens een jongetje, die heette Sander, hij was graag op school, maar vond het soms ook lang. Hij zei dan gedag, tegen zijn ma-ma, ja, maar na een tijdje, miste hij haar wel. Hij speelde er graag, maar was ook altijd blij als, mama er weer stond, op het plein daar bij de boom”. Sander brak bij het stuk over het missen van mama. In eerste instantie vroeg hij moeder om te stoppen met zingen, maar na een korte pauze voelde moeder weer ruimte en zong verder. Sander huilde heel lang en hard die avond, nadat moeder het liedje twee maal gezongen had, in moeders liefdevolle armen. De avonden erna zong moeder het, op verzoek van Sander, steeds weer. Hij huilde steeds minder hard en korter. Na 2 weken huilde hij niet meer bij het liedje en gaf hij aan dat moeder het niet meer hoefde te zingen. Hij sliep sneller in. Hij was het kwijt. Moeder had het knopje weer gevonden.  

EEFJE
 

Dit is een voorbeeld uit mijn praktijk waarin ik, ontwikkelingspsycholoog gespecialiseerd in bewust opvoeden (gebaseerd op Aware Parenting) en ACT (Acceptance & Commitment Therapy), ouders help om meer vanuit verbinding op te voeden. Soms is één sessie genoeg, soms zijn er meerdere nodig. Ik geef zowel live als online begeleiding en cursussen, met als kern dat alle gevoelens er mogen zijn, verbinding de basis is, liefdevolle grenzen belangrijk zijn en dat zowel de behoeften en trauma’s van kind alsook ouder belangrijk zijn. Onlangs is mijn nieuwste online cursus ‘liefdevol begrenzen van je kind’ van start gegaan, waarin ontladen ook een belangrijk onderdeel is. Je kunt je alvast aanmelden voor de wachtlijst voor de volgende ronde door mij een DM op Instagram te sturen.

Voor meer informatie klik HIER om naar Eefje Schoonewille haar instagram account te gaan.

Wil jij ook niets missen van deze verhalen en artikelen?! Klik HIER om Kids&Kurken op Instagram te volgen.


 
 
 

1 gedachte over “Expertblog ontwikkelingspsycholoog: Sander is net gestart op de basisschool en heeft moeite om zich te ontladen”

Plaats een reactie